728×90 – glava
728×90 – glava
REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ

REKONSTRUKCIJA IN NADGRADNJA ČISTILNE NAPRAVE ORMOŽ

V torek, 20. aprila 2021, je potekala novinarska konferenca v okviru projekta Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož. Na delovišču čistilne naprave, ki se nahaja na območju nekdanje Tovarne sladkorja, je bila medijem predstavljena naložba, vrednost in cilji projekta, ki bo dokončan do konca leta 2021. Na novinarski konferenci so sodelovali župan Občine Ormož, Danijel Vrbnjak, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, mag. Roman Rozman, direktorica Komunalnega podjetja Ormož, Pavla Majcen, predstavnik podjetja GH Holding, Teo Vida in nadzornik gradbenih del, podjetja Proplus, Pavel Brglez. Vrednost izgradnje znaša več kot 3.326.360,39 EUR z DDV, po zaključku del pa bo rekonstruirana in nadgrajena čistilna naprava imela zmožnost čiščenja za 8.000 populacijskih enot.

Na tiskovni konferenci so zainteresirano javnost seznanili s potrebnostjo rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave, ki bo zadoščala za večje število uporabnikov, potekom gradnje, in želenimi cilji, ki jih po zaključku gradbenih del želijo doseči.
Naročnik projekta je Občina Ormož, ki je sklenila pogodbo za gradbena dela z najugodnejšim izvajalcem, Komunalnim podjetjem Ormož. Župan Občine Ormož Danijel Vrbnjak je povedal: »Čistilna naprava, ki je na območju nekdanje Tovarne sladkorja, bo tako posodobljena in s svojim delovanje ustrezala zahtevam okoljske sprejemljivosti. Veseli me, da bo naš kraj, naša občino dobila novo, psoodboljeno in okolju prijazno napravo, ki nam bo dobro služila tudi naim zamejcem.«
Projekt bo izvajan v okviru operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Boljše stanje okolja in biotske raznovrstnosti«, prednostne naložbe« Vlaganje v vodni sektor za izpolnitev zahtev pravnega reda Unije na področju okolja ter zadovoljitev potreb po naložbah, ki jih opredeljuje države članice in presegajo te zahteve«, specifičnega cilja 1: »Zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda.« Za usklajevanje pogodbenih določil z naročnikom, Občino Ormož, je zadolžen višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, mag. Roman Rozman, ki je izpostavil izzive, s katerimi so se soočali pri pridobitvi vse potrebne dokumentacije, ki so je vložili že leta 2015.
Posebnost čistilne naprave v Ormožu je vgrajena tehnologija, kako zadeva deluja pa je predstavil vodja projekta podjetja GH Holding, g. Teo Vida: »Princip delovanja čistilne naprave z vgrajeno tehnologijo MBBR, ki bo vgrajena v Ormožu je ta, da se vse dogaja v enem bazenu, zato je potrebnih manj gradbenih del, čiščenje pa opravijo mikroorganizmi, ki jih potrebno nadzorovati in jih po potrebi dodajati.
Uvedba v delo, ki je potekala 11. januarja letos, je določena z zakonom o gradnji. Izvajalec del je tako s tem dnem prejel kopijo gradbenega dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo, omogočen pa mu je bil tudi dostop do gradbišča. Od tega dne tečejo tudi pogodbeni roki. Da dela potekajo v rokih in v skladu s cilji projekta pa skrbi nadzornik gradbenih del podjetja PROPLUS d.o.o., g. Pavel Brglez. Izvajalec del je Komunalno podjetje Ormož. Direktorica gospa Pavla Majcen je na novinraski konferenci orisala podroben načrt opravljanja del komunalnega podjetja, ki pa po njenem prepričanju potekajo v skaldu z dopgoovrjenim in menim, da bodo dokončana v predvidenem roku. Za vodenje po gradbišču je bila zadolžena vodja del KP Ormož ga. Lidija Zorjan, ki je zainteresirane novinarje vodila po gradbišču in jim podala želene informacije o samih gradbenih delih, ki trenutno potekajo.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X