728×90 – glava
728×90 – glava
MILIJONSKO SOFINANCIRANJE ZA MARIBORSKE PROJEKTE

MILIJONSKO SOFINANCIRANJE ZA MARIBORSKE PROJEKTE

Mestna občina Maribor je v tem tednu prejela odločitve o finančni podpori štirim pomembnim investicijam – trem na kulturnem področju in eni na gospodarskem.

Ministrstvo RS za kulturo je izdalo odločbe, s katerimi je Mestni občini Maribor odobrilo skupno 376.082 evra sofinancerskih sredstev za vzdrževanje treh kulturnih spomenikov: mariborskega gradu, Čeligijevega stolpa in Sinagoge. Od Službe vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko pa je Maribor prejel odločitev o podpori za gradnjo ceste v Coni Pobrežje v višini 651.553 evrov.

ČELIGIJEV STOLP

V sklopu obnove Čeligijevega stolpa bodo sanirali temelje, zidove, medetažne konstrukcije in odprtine v zidovih ter uredili okolico stolpa. Ti posegi so nujni, saj bodo z njimi objekt, ki je v zelo slabem stanju, revitalizirali in ohranili njegovo prvobitnost in zgodovinsko vrednost. Strešno konstrukcijo in kritino so zaradi ogrožene statike konstrukcije strehe interventno obnovili v lanskem letu. Investicija se bo začela sredi tega leta, skupna vrednost sofinanciranja iz proračuna Republike Slovenije pa je 141.500 evrov.

MARIBORSKI GRAD

Za projekt, v okviru katerega bodo statično sanirali stabilnost stropne konstrukcije nad Viteško dvorano in obnovili dotrajano vzhodno pročelje mariborskega gradu, bo Maribor iz republiškega proračuna prejel 123.027 evrov. Pročelje na vzhodni strani bodo obnovili tako, da bodo ohranili prvobitnost spomeniško varovanega objekta. Dela bodo zajemala sanacijo temeljnih delov vkopanih zidov in vseh vidnih delov. S statično sanacijo dotrajane stropne konstrukcije nad Viteško dvorano bodo preprečili nastanek nadaljnjih poškodb na štukaturah in poslikavah na stropu. Zagotovili bodo stabilnost in protipotresno varnost stropne konstrukcije, v kasnejši fazi pa bodo lahko pristopili tudi k obnovi samih poslikav in štukatur.

SINAGOGA

Za sanacijo vlage v spomeniku državnega pomena Sinagoga Maribor bo občina prejela 111.555 evrov. Investicija zajema sanacijo vlage kletnih in dela pritličnih zidov, predvidena je tudi izvedba ustreznega odvajanja padavinskih voda na severni in vzhodni fasadi objekta.

CONA POBREŽJE

Mestna občina Maribor je uspešno kandidirala tudi za sofinancerska sredstva iz Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020. Z izgradnjo ceste s komunalno infrastrukturo v Coni Pobrežje (na območju nekdanje Svile) bo omogočena dograditev Poslovne cone Pobrežje z ustreznim dostopom do glavnega vhoda v cono ter internih cest, poti in infrastrukture v notranjem delu cone, med poslovnimi objekti. Območje, ki ga s tem pokrivajo, meri 4,25 hektarja. Za investicijo, ki je ocenjena na 1,3 milijona evrov, je Maribor pridobil 651.553 evrov. Od tega je 488.665 evrov (75 %) podpora Evropske unije, 162.888 evrov pa nacionalni javni prispevek iz republiškega proračuna. Cilj projekta je v občini spodbuditi razvoj malih in srednje velikih podjetij, ki so ključni nosilci gospodarskega razvoja v regiji, z vzpostavitvijo primernih infrastrukturnih pogojev za njihovo poslovanje v tej poslovni coni.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X