728×90 – glava
728×90 – glava
LAS OVTAR S 3 NOVIMI OPERACIJAMI: NA SV. ANI, V SV. JURIJU V SLOVENSKIH GORICAH IN V BENEDIKTU

LAS OVTAR S 3 NOVIMI OPERACIJAMI: NA SV. ANI, V SV. JURIJU V SLOVENSKIH GORICAH IN V BENEDIKTU

Za spodbujanje lokalnega razvoja so po Sloveniji ustanovljene lokalne akcijske skupine, imamo jo tudi v Slovenskih goricah – to je LAS Ovtar Slovenskih goric. Partnerji LAS-ov so poleg občin tudi druge pravne in fizične osebe, ki imajo skupen interes po združevanju z namenom spodbujanja celovitega in uravnoteženega razvoja lokalnih območij in s ciljem spodbujanja socialnega vključevanja, boja proti revščini in diskriminaciji, zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik in gospodarskega razvoja lokalnega območja. Njihov cilj je tudi prispevati k ohranjanju narave, varstvu okolja, kulturni dediščini in kulturni krajini.

Potem ko so v marcu in aprilu skupno zaključili kar 7 operacij, pa so v sredini maja potrdili tri nove operacije, ki bodo sofinancirane iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Podrobneje Milena Grabušnik iz LAS Ovtar Slovenskih goric:

Ob tem še velja omeniti, da trenutno v Občini Lenart potekata dve operaciji pod okriljem LAS Ovtar.

Prvi projekt je Lenart se igra, v okviru katerega bodo izvedli preplastitev asfaltnega igrišča z umetno maso v lenarškem mestnem parku in zamenjali obstoječe sijalke v javni razsvetljavi z energetsko varčnimi LED svetilkami. Cilj projekta je zagotavljanje boljših življenjskih pogojev za bivanje v mestu in na podeželju, sem spada tudi ureditev ustreznih površin in objektov za šport in rekreacijo. V sklopu projekta bodo izvedli tudi nekaj drugih aktivnosti, ena izmed njih se je že zgodila, in sicer so učenci tretjih razredov OŠ Lenart preživeli prijetne naravoslovne ure v Mestnem parku dr. Jožeta Pučnika, ki se je spremenil v učilnico na prostem. Spoznali in odkrivali so park kot življenjski prostor dreves, številnih rastlinskih in živalskih vrst. Izvedeli so marsikaj zanimivega o drevesih in grmovnicah, živalih in biotski pestrosti, o vplivu parka na zdravje ljudi, pomenu dreves, varovanju okolja in narave. Otroci so tudi spoznali, da park nudi številna prijetna doživetja, možnosti za učenje, igro in sprostitev.

Drugi projekt pa je Polena za vse generacije. V sklopu te operacije urejajo motorična igrala na ŠRC Polena, nameščajo nove energetsko varčne svetilke javne razsvetljave v urbanem delu Lenarta, uvajajo nove vsebine v Poletne kulturne prireditve LEN-ART, s promocijskimi dejavnostmi, vezanimi na dogodke, pa tako v mestu kot tudi celotni občini ustvarjajo pogoje za boljšo kakovost življenja, zdravje, gibanje, aktivno preživljanje prostega časa, športne aktivnosti, medgeneracijsko druženje, ustvarjanje socialnih mrež, motivacijo in učenje. Eno takšnih promocijskih dejavnosti so izvedli na OŠ Voličina, kjer so tamkajšnji učenci spoznavali poklic mizarja, les kot trajnostni material, celoten postopek izdelave in različna orodja. Izkazali so se kot pravi mojstri, saj so izdelali res lepe in praktične izdelke. Aktivnost, v kateri so sodelovali, se imenuje Mojster Lenart in se torej izvaja v okviru operacije Polena za vse generacije, ki jo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X