728×90 – glava
728×90 – glava
ZAKLJUČUJE SE PROJEKT NEBO IN ZEMLJA

ZAKLJUČUJE SE PROJEKT NEBO IN ZEMLJA

Na območju Lokalne akcijske skupine UE Ormož se zaključuje operacija Z okoljskim ozaveščanjem varujmo okolje.

Pravica do zdravega življenjskega okolja je ena temeljnih človekovih pravic in je v Sloveniji in s tem na območju LAS UE Ormož ustavno opredeljena. V tem smislu se je tudi Slovenija, podobno kot druge sodobne demokratične države, zavezala k doseganju trajnostnega razvoja, spreminjanju uničujočih potrošniških navad in proizvodnih praks.

Kot kaže, bosta odločujoča dva procesa: družbena občutljivost za okoljske probleme se bo morala dvigniti, po drugi strani pa bomo morali tudi državljani kot posamezniki in potrošniki začeti prevzemati odgovornost za prihodnost, z njo pa tudi dejavno vlogo pri prizadevanjih za bolj trajnostno usmerjeno ravnanje. Vendar za to potrebujemo večjo okoljsko osveščenost.

Z ukrepom Spodbujanje inovativnih partnerstev na področju ozaveščenosti o pomenu varovanja okolja in prilagajanja na podnebne spremembe bodo z izvedbo operacije NEBO IN ZEMLJA omogočili dvig ozaveščenosti o nujnosti varovanja narave in okolja in o možnosti prilaganja na podnebne spremembe. Operacija je potekala od 1. januarja 2021, zaključuje pa se 31. decembra 2021. Vodilni partner je Z-Eniac, sodelujeta pa še Zavod za informiranje Ormož in Center ponovne uporabe.

Kot se ugotavlja v Strategiji razvoja, je za območje LAS še vedno značilno intenzivno kmetijstvo, poleg tega pa na podeželju še ni v celoti rešen problem gospodinjskih ali kmetijskih odplak, kar ogroža okolje in naravo na celotnem območju LAS. Zato je potrebno trajno izobraževanje in ozaveščanje s ciljem zmanjševanja raznih emisij v okolje. Ker ukrepi na področju blaženja podnebnih sprememb ne zadostujejo, se je potrebno pripraviti na neizogibne podnebne spremembe. Te se v obrisih že kažejo v vremenskih ujmah, sušah, pomanjkanju pitne vode itd. Vse to bo imelo velik vpliv na gospodarstvo, kakovost življenja, ohranjanje kultivirane krajine in druge procese, zato je potrebno spodbujati povečanje osveščanja, izobraževanje in usposabljanje za implementacijo znanj in tehnologij v prakso ter spremeniti netrajnostne prakse kot način življenja.

Ob zaključku operacije je dr. Marinka Vovk predstavila rezultate projekta, ti se kažejo predvsem v obliki izvedbe in nadgradnje programa izobraževanja in usposabljanja. Vodilni partner je vzpostavil povsem novo storitev za preprečevanje nastajanja odpadkov iz skupine električni in elektronski izdelki, to je čiščenje in vzdrževanje. Prikazan je bil način uporabe električnega vozila ter poglavitni ukrepi za spodbujanje uporabe električnih vozil. Izvedena je bila ozaveščevalna kampanja o možnosti zmanjševanja izpustov TGP, ki jih povzroča pridelava in uporaba rdečega mesa. Vsak ponedeljek zjutraj občani območja LAS prisluhnjeno nasvetom za varovanje okolja na radiu Prlek.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

X