728×90 – glava
728×90 – glava
TUDI V PESNICI V TEM LETU UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV

TUDI V PESNICI V TEM LETU UREJANJE KOLESARSKIH POVEZAV

V izgradnjo kolesarskih povezav na območju ORP Slovenske gorice je vključena tudi Občina Pesnica. Spomnimo: s tem projektom občine in država skupaj celovito pristopajo k urejanju kolesarske infrastrukture po razgibanem območju Slovenskih goric in širše. S tem vzpostavljajo možnost varnega prometa s kolesom od doma do delovnega mesta, šole, javnih in poslovnih subjektov v regionalnih, upravnih in občinskih središčih oziroma od doma do točk javnega potniškega prometa.

Cilj projekta je, da se čim več dnevnih migracij preusmeri iz avtomobila na kolo in javni potniški promet in se s tem prispeva k zmanjševanju onesnaževanja, večji stopnji telesne kondicije in zdravja, posledično pa k večji učinkovitosti in boljšemu počutju prebivalstva na območju.

Pesniška občina se v ta projekt vključuje s kolesarsko potjo na povezavi Jarenina–Lenart–Zg. Senarska. Kolesarska povezava se navezuje na mestno središče z urejeno Celostno prometno strategijo, to je Lenart. Tako je začetek te kolesarske povezave v Lenartu, od tukaj se potem širi v zaledje, ki ga v tem primeru predstavljajo Jarenina, Pernica, Jurovski dol, Sveta Trojica in Zgornja Senarska. Poleg tega se kasneje k temu priključi še državna kolesarska mreža, in sicer Pesnica–Jarenina–Vosek ter Jurovski Dol–Perniško jezero.

Sorodni prispevki

Napišite komentar

Vaš e-naslov ne bo objavljen.

X