728×90 – glava
728×90 – glava
GLASBENA ŠOLA LENART SE PREDSTAVI IN VPISI V NOVO ŠOLSKO LETO

GLASBENA ŠOLA LENART SE PREDSTAVI IN VPISI V NOVO ŠOLSKO LETO

Konservatorij za glasbo in balet Maribor, podružnična glasbena in baletna šola Lenart z dislociranim oddelkom v Cerkvenjaku je objavila razpis za vpis v glasbeno in baletno šolo v šolskem letu 2023/24.

Mnoge raziskave so v preteklosti že potrdile, da ima učenje in igranje glasbenega inštrumenta na otroka koristen vpliv na celostni in uravnotežen socialni, kognitivni in psihomotorični razvoj. Vpliva na razvoj inteligence in ustvarjalnosti, na razvoj discipline, vztrajnosti in potrpežljivosti, razvija samozavest in pozitivno vpliva na razvoj motorike in fizičnih spretnosti, poleg tega pa otrok v glasbeni šoli razvija tudi socialne veščine.

Ravno v prihajajočih dneh bo na podružnični šoli Lenart Konservatorija za glasbo in balet Maribor potekal vpis za novo šolsko leto, prav tako na dislocirani enoti v Cerkvenjaku. Že pred tem pa pripravljajo nekaj predstavitvenih dogodkov.

Podrobneje vodja lenarške glasbene šole Irena Košmerl Leš:

Sorodni prispevki

X