728×90 – glava
728×90 – glava
TUDI V SLOVENSKIH GORICAH ŠKODA PO ZADNJI UJMI

TUDI V SLOVENSKIH GORICAH ŠKODA PO ZADNJI UJMI

Deli

Kljub temu, da so Slovenske gorice ob tokratni ujmi, v primerjavi z nekaterimi drugimi območji, odnesle dokaj dobro, pa čisto brez škode seveda nismo. Tukajšnji vodotoki, Pesnica, Globovnica, Drvanja in nekateri drugi potoki so poplavljali v glavnem kmetijske površine znotraj običajnih razsežnosti.

Ponovno, letos že drugič, se je čez nasip prelilo Trojiško jezero in poplavilo kmetijske površine. Poplavljena je bila cesta Pod gradnom in povezava med Trnovsko vasjo in Sv. Andraž. Obilne padavine pa so povzročile več težav na strmih področjih. Plaz je odnesel del ceste na relaciji Brengova–Osek. Zaradi tega je v soboto del naselja Osek ostal brez pitne vode in električne energije. Gasilci občine Sv. Trojica so s protipoplavnimi vrečami v Gočovi utrdili 100 metrov nabrežja Pesnice.

O na novo sproženih plazovih poročajo iz Žitenc in Partinja v občini Sv. Jurij v Slovenskih goricah. V Kremberku sta se utrgala dva plazova, tako je cesta Vanek–Žugman zaprta, obvoz je možen po dolini Kremberka.

Potem, ko verjamemo, da je najhuje ob nedavni ujmi že za nami, se v javnosti pojavlja vse več pozivov pristojnim za prevzem odgovornosti za ogromno škodo, ki jo je narasla voda povzročila. Kot je na družbenih omrežjih zapisal David Klobasa, župan občine Sv. Trojica in državni svetnik, bi odgovornost morala prevzeti Direkcija RS za vode in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo. „Prošnje in pozive županov, da namenijo sredstva in pripravijo projekte za sanacijo in čiščenje zadrževalnikov vode (med katere spada tudi večina jezer v Slovenskih goricah), že leta ignorirajo“, pravi župan. „Medtem ko se drugod po Sloveniji pripravljajo projekti za izgradnjo novih zadrževalnikov, se večina starih ni vzdrževalo ali se jih saniralo že desetletja,“ še dodaja:

Čeprav v Slovenskih goricah v petek ni bilo tako hudo kot v nekaterih drugih predelih Slovenije, tudi drugi župani že dalj časa opozarjajo na mačehovski odnos države do vodotokov. Govori Martin Breznik, župan občine Sv. Ana:

Glede na to, da bosta nestabilno vreme in obilica padavin očitno postala naša vsakdanjost, župan Klobasa ponovno poziva pristojne, da se v čim krajšem času oblikuje delovna skupina strokovnjakov, ki bo pripravila sistemske rešitve sanacij vodotokov in vodnih zadrževalnikov ter s tem zaščitili življenja, premoženje in poljščine državljank in državljanov, še dodaja.

Sorodni prispevki

X