728×90 – glava
728×90 – glava
SKAVTI IN SKAVTINJE STEGA SLOVENSKE GORICE 1 ZAČNEJO S SREČANJI V LENARTU 1. OKTOBRA

SKAVTI IN SKAVTINJE STEGA SLOVENSKE GORICE 1 ZAČNEJO S SREČANJI V LENARTU 1. OKTOBRA

Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov je prostovoljna, nacionalna mladinska organizacija, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih. Temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal lord Robert Baden-Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja. Slovenska skavtska organizacija je bila ustanovljena leta 1990 na temeljih predvojnega slovenskega skavtstva in ima več kot 5300 aktivnih članov. Razdeljeni so v štiri starostne skupine, vodi pa jih več kot 900 mladinskih voditeljev, prostovoljcev.

Osnovni namen skavtov je prispevati k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.

Lokalna skavtska enota oziroma steg deluje tudi v Lenartu, in sicer steg Slovenske gorice 1. S srečanji začnejo to nedeljo, 1. oktobra. Govori Martina Robič Tišler:

Sorodni prispevki

X