728×90 – glava
728×90 – glava
ZAČELA SE JE KAMPANJA VNOSA ZBIRNIH VLOG ZA KMETIJSKE SUBVENCIJE

ZAČELA SE JE KAMPANJA VNOSA ZBIRNIH VLOG ZA KMETIJSKE SUBVENCIJE

Z 8. aprilom se je začela kampanja vnosa zbirnih vlog za kmetijske subvencije v letu 2024, ki jih morajo kmetovalci oddati do 10. julija. Nosilci kmetijskih gospodarstev bodo morali vloge oddati elektronsko, pri tem pa jim lahko pomagajo v Javni službi kmetijskega svetovanja.

V okviru Strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 je predvidenih devet specifičnih ciljev in en horizontalni cilj. Za doseganje ciljev se izvaja 79 intervencij. Pomembna novost v novem programu skupne kmetijske politike je tako imenovana pogojenost.

Podrobneje pa vodja Kmetijske svetovalne službe v Lenartu Franci Ornik:

Sorodni prispevki

X