728×90 – glava
728×90 – glava
Z avgustom v veljavo stopile nove cene storitev ravnanja z odpadnimi vodami v Gornji Radgoni

Z avgustom v veljavo stopile nove cene storitev ravnanja z odpadnimi vodami v Gornji Radgoni

Vlada Republike Slovenije je v letu 2012 sprejela metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

Ta predpis je naložil občinam, da cene storitev oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske odpadne vode ter ravnanja s komunalnimi odpadki, uskladijo z njegovimi določili že v letu 2013. Ne glede na navedeno se je prva obravnava elaboratov storitev gospodarskih javnih služb, ki jih izvaja Komunala Radgona d.o.o., izvedla v letu 2015 za leto 2015, a dokument takrat ni bil sprejet, posledično so ostale v veljavi cene iz leta 2009. V letu 2016 je Občinski svet Občine Gornja Radgona na svoji 13. redni seji v začetku julija obravnaval in sprejel Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2016. S tem dejanjem je potrdil predlagane nove cene storitev, ki so začele veljati s 1. avgustom. V posledici velikih investicijskih vlaganj v kanalizacijo in čistilno napravo se torej pomembno dviguje cena omrežnine za kanalizacijo, nova in ne majhna pa je tudi cena omrežnine za čistilno napravo. Pomembna novost je tudi enotna cena omrežnine in storitve čiščenja odpadnih komunalnih vod na Mali komunalni čistilni napravi Negova in na Čistilni napravi Gornja Radgona. Predlagane korekcije cen so nujen pogoj za pokrivanje načrtovanih stroškov podjetja kot izvajalca zgoraj omenjenih storitev gospodarskih javnih služb in zmanjšanje stroškov subvencioniranja iz občinskega proračuna, še sporočajo iz Gornje Radgone.

Foto: splet

Povezani prispevki

Komentirajte

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja

aUtoDOC.sI
X