Cenik oglaševanja

Brana obvestila

DOLŽINA

CENA

do 50 besed

 11,00 €

Vsaka dodatna beseda

  0,30 €

Napovednik prireditev KAM-KDAJ

10x objava v programu in objava na spletni strani

100,00 €

Režirani posnetki

DOLŽINA

1 sekunda

0,60 €/ sek

Najmanjša obračunana dolžina

10 sekund

Izdelava režiranega posnetka od 100,00 do 150,00 €. Pri naročilu najmanj 30 objav je izdelava režiranega posnetka brezplačna.
Če ima naročnik lasten reklamni posnetek se cena oglaševanja ne spremeni.
Ob plačilu avansa dajemo 10 % popusta v obliki objav!
Cene so brez DDV.

Sponzorstvo oddaj

ODDAJA

OPIS

CENA

Jutranji program od pon. do pet.

od 05.00 do 09.00 ure

315,00 €

 

 

Zakup programskega prostora

   EPP STORITEV

   OPIS

   CENA

Nagradna igra

3 vprašanja 15 minut

   100,00 €

Zakup programskega prostora

(ponovitev – 50% osnovne cene)

do   5 minut

do 10 minut

do 15 minut

do 30 minut

100,00 €

150,00 €

200,00 €

300,00 €

Cene so brez DDV

Po predhodnem dogovoru z marketingom so možne tudi druge oblike oglaševanja. Cenik ne velja za politične kampanje. Pri političnih kampanjah niso možne kompenzacije.

Paketni popust + provizija agencije ne moreta skupaj presegati 50 % popusta

Cenik velja od 01. 01. 2009.

Termini oglaševanja reklamnih spotov

Od ponedeljka do petka:

Vsako uro pred polno uro od 05.00 ure zjutraj do 19.00 ure zvečer

Termini so: 05.52, 06.52, 07.52, 08.52, 09.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52, 14.52, 15.52, 16.52, 17.52, 18.52

Ob sobotah
Vsako uro pred polno uro in sicer od 05.00 ure zjutraj do 17.00 ure popoldan
Termini so: 05.52, 06.52, 07.52, 08.52, 09.52, 10.52, 11.52, 12.52, 13.52, 14.52, 15.52, 16.52

Ob nedeljah
Ob 08.50, 09.50, 11.50, 12.50, 16.50, 17.50, 18.50, 19.50

Termini objav v kolikor je želja naročnika so lahko (v kolikor je več naročenih objav) tudi vsako uro po polni uri in sicer 10 minut čez polno uro, oz. po dogovoru.

Termini oglaševanja branih obvestil

Od ponedeljka do petka: Ob 08.30, 12.30, 18.30
Ob sobotah Ob 08.30, 12.30
Ob nedeljah Ob 08.30,  11.45.

Možni so še dodatni termini in sicer vsako uro po polni uri, po informativnih oddajah npr. ob 07.10, 08.10, 09.10 …

X