728×90 – glava
728×90 – glava
Pravno obvestilo

Avtorske pravice

Na podlagi Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP) je družba Radio Slovenske gorice, d. o. o. (v nadaljevanju “Radio”) nosilec materialnih avtorskih pravic nad vsebinami spletnega mesta v najširšem pomenu. Besedila, fotografije, ilustracije, animacije, zemljevide, zvočne posnetke, video posnetke, računalniške programe in ostalo je prepovedno brez pisnega dovoljenja Radia kopirati, prepisovati, razmnoževati in razširjati v komercialne namene.

ZASP, členi 48, 49, 51) dovoljuje uporabo oz. reproduciranje avtorskega dela na podlagi pravice javnosti do obveščenosti, v izobraževalne namene ter za ponazoritev, soočenje in napotitev v citatni obliki, vendar je pri tem obvezno navesti vir (delujočo spletno povezavo) in avtorstvo dela. ZASP (člen 50) dovoljuje tudi uporabo in reproduciranje avtorskega dela v omejenem številu za zasebno, nekomercialno, uporabo.

Varstvo osebnih podatkov

Radio zagotavlja, da v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP) po svojih najboljših močeh varuje osebne podatke uporabnikov teh spletnih strani. To pomeni, da zbira osebne podatke samo, kadar jih uporabnik posreduje prostovoljno ter s tem dovoljuje zbiranje, hranjenje in obdelavo osebnih podatkov. Radio se obvezuje, da bo zbrane podatke hranil in uporabljal samo toliko časa, kot bo potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Radio ne bo osebnih podatkov uporabnikov posredoval nobeni drugi, fizični ali pravni, osebi. V primeru sodelovanja z drugimi podjetji, ki za Radio opravljajo storitve (npr. priprava in izvedba nagradne igre ali izdelava spletne strani), bo tem omogočen dostop do podatkov, ki so nujni za izvedbo njihove storitve. Ta podjetja so obvezana, da dostopa do podatkov ne bodo zlorabila in jih bodo uporabljala izključno za opravljanje svojega dela.

Ukrepi ob nespoštovanju določb tega pravnega obvestila

Radio in avtorji vsebin na spletnem mestu www.rsg.si od uporabnika pričakujejo, da bo spoštoval zapisane določbe in zakone s področja varovanja zasebnosti, prava intelektualne lastnine ter avtorskega prava. V nasprotnem primeru bodo ob odkritju zlorabe in kršenja zakonov proti storilcu prisiljeni ukrepati.

Radio Slovenske gorice d.o.o.
X